Tracking

Guard Systems
Guard Systems ble etablert i 1992 og er således det selskapet som har lengst fartstid i bransjen. Det hele startet med det VHF baserte sporing og gjenfinningssystemet TrackGuard, som den dag idag benyttes til dette formålet. I de senere år har flåtestyringsproduktet FleetGuard tilkommet produktporteføljen. Guard Systems har selv stått for den tekniske utvilkingen av TrackGuard og står også fremdeles for dette. Produksjonen av systemet foregår også i Norge, så her får du et helnorsk produkt med tilhørende tjeneste.

For mer info om deres produkter og tjenester se deres hjemmeside.

CoastKey
CoastKey® – en trådløs dødmannsknapp med mange tilleggsfunksjon som gir deg ekstra sikkerhet ombord med full bevegelsesfrihet.

Dødmannsknapp –  Faller føreren over bord, brytes kommunikasjonen mellom båt og fører. Motoren vil da stoppe umiddelbart, og et signallys i nøkkelenheten aktiveres.

Startsperre – På de fleste motorer fungerer CoastKey også som startsperre. Denne aktiveres automatisk når tenningen slås av.

For mer info om deres produkter og tjenester se deres hjemmeside.