Securemark

Securemark båten din nå…. Atrå Servicesenter er forhandler av Secure mark.

Securmark Scandinavia AS er et norskeid firma som ble stiftet i 1988 og har en franchiseavtale med Securmark AG International i Sveits; rettighetshaverne til varemerket Securmark.

Virksomheten omfatter en organisasjon med et godt utbygget markedsapparat, og et nett av mer enn 280 forhandlere over hele landet for merking av bil, båt og utenbordsmotor. Securmark har et omfattende og forpliktende samarbeid med forsikringsbransjen, Finansnæringens Hovedorganisasjon (Tidl. Norges Forsikringsforbund), Politiet og Falken Redningskorps.Securmark systemet Securmark er et internasjonelt system for sikkerhetsmerking og er etablert i Europa, Nord- og Sør-Amerika og Australia. Ved hjelp av inngravering, innsmelting, sandblåsing, eller innetsing merkes båter, utenbordsmotorer, biler, kontor og datautstyr, verktøy etc., slik at hver enhet får en unik identitet for en klar og sikker identifikasjon. All informasjon om det som er merket, og eierforholdet, registreres i Securmarks nasjonale database i Arendal. Informasjonen overføres også til Securmarks hoveddatabase som ligger hos Securmark AG International i Sveits. Etter utført merking får kunden en kopi av registreringsskjemaet som bevis på at merking er foretatt etter Securmark-metoden. I tillegg blir det sendt ut en datautskrift som bekrefter at dataregistrering er utført.